Seminarai

Viena iš projekto veiklų – seminarai skirti Lietuvos tyrėjams, besidomintiems demografinių procesų diferenciacijos tyrimas. Šiuose seminaruose dalyvauja tarptautinio lygio mokslininkai iš užsienio ir Lietuvos. Šiuo metu yra įvykę du seminarai. Seminarų programą galite rasti čia:

   1. Erdvinė analizė demografijoje ir susijusiose disciplinose: teorija, duomenys ir metodai.
   2. Gyventojų sveikatos nelygybės vertinimo metodai.
   3. Mirties priežastys: duomenys ir analizės metodai.

Seminaro “Mirties priežastys: duomenys ir analizės metodai” pranešimai:

  1. Grigoriev_Vilnius_2015-02-24
  2. Jasilionis_Vilnius_2015-02-23
  3. Pechholdova_Vilnius_2015-02-23
  4. Pechholdova_Vilnius_2015-02-23a
  5. Pechholdova_Vilnius_2015-02-24
  6. Smailyte_Vilnius_2015-02-23
  7. Stumbrys_Vilnius_2015-02-23