Publikacijos

MOKSLO STUDIJA

Jasilionis, D., Stankūnienė, V., Maslauskaitė, A., Stumbrys, D. (2015). Lietuvos demografinių procesų diferenciacijaVilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.

MOKSLO STRAIPSNIAI UŽSIENIO AR TARPTAUTINIUOSE LEIDINIUOSE

1) Klüsener, S., Stankūnienė, V., Grigoriev, P., Jasilionis, D. (2015). Emigration in a Mass Emigration Setting: The Case of Lithuania. International Migration, Early View Article, doi: 10.1111/imig.12196, pp. 1-15. ISSN: 0020-7985. Referuojanti duomenų bazė: ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List.

2) Jasilionis, D. Shkolnikov, V.M. (2015). Longevity and education: a demographic perspective. Gerontology, pp. 1-10, OnlineFirst, ISSN: 0304-324X. Referuojanti duomenų bazė: ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List.

3) Stankuniene, V., Baublyte, M. (2014). Sociodemographic differences of fertility intentions in Lithuania in the context of low fertility and economic instability. Demography and Social Economy, Vol. 1(21), 59-71 p. ISSN: 2072-9480. Referuojanti duomenų bazė: Ulrich’s Periodicals Directory; Index Copernicus.

4) Smailyte, G., Jasilionis, D., Kaceniene, A., Krilaviciute, A., Ambrozaitiene, D., Stankuniene, V. (2013). Suicides among cancer patients in Lithuania: A population-based census-linked study. Cancer Epidemiology, Vol. 37(5), pp. 714-718. ISSN: 1877-7821. Referuojanti duomenų bazė: ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List.

5) Jasilioniene, A., Stankuniene, V., Jasilionis, D. (2014). Census-linked study on ethnic fertility differentials in Lithuania. Studies of Transition States and Societies, Vol. 6(2), 57-67 p. ISSN: 1736-8758. Referuojanti duomenų bazė: Scopus, DOAJ, EBSCO, ProQuest, CEEOL, IPSA.

6) Smailyte, G., Jasilionis, D., Vincerzevskiene, I., Krilaviciute, A., Ambrozaitiene, D., Stankuniene, V., Shkolnikov, V.M. (2015). Educational differences in incidence of cancer in Lithuania, 2001-2009: evidence from census-linked cancer registry data. European Journal of Cancer Prevention, Vol. 24(3), pp. 261-266. ISSN: 0959-8278. Referuojanti duomenų bazė: ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List.

7) Grigoriev, P., Jasilionis, D., Meslé, F., Vallin, J., Shkolnikov, V.M. (2015). Spatial variation of male alcohol-related mortality in Belarus and Lithuania. European Journal of Public Health, Advance Access, doi:10.1093/eurpub/ckv060, pp. 1-7. ISSN 1101-1262. Referuojanti duomenų bazė: ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List.

8) Jasilionis, D., Smailyte, G., Vincerževskienė, I., Shkolnikov, V.M. (2015). Educational differentials in cancer mortality and avoidable deaths in Lithuania: a census-linked study. International Journal of Public Health, spaudoje, doi: DOI :10.1007/s00038-015-0745-0. ISSN: 0957-5243. Referuojanti duomenų bazė: ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List.

9) Maslauskaitė, A., Jasilionienė, A., Jasilionis, D., Stankūnienė, V., Shkolnikov, V.M. (2015). Socio-economic determinants of divorce in Lithuania: evidence from register based census linked data. Demographic Research, spaudoje. ISSN: 1435-9871. Referuojanti duomenų bazė: ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List.

MOKSLO STRAIPSNIAI LIETUVOS MOKSLO LEIDINIUOSE

1) Maslauskaitė, A., Jasilionienė, A., Jasilionis, D., Stankūnienė, V. (2013). Skyrybos ir sutuoktinių socialiniai ekonominiai ištekliai. Filosofija. Sociologija, 24 t., Nr. 4, p. 237–245. ISSN: 0235-7186. Referuojanti duomenų bazė: ISI Web of Science Thomson Reuters Master Journal List.

2) Jasilionis, D., Stankūnienė, V., Ambrozaitienė, D., Trofimova, O. (2014). Gyventojų surašymo ir demografinės statistikos duomenų jungimas: metodologiniai principai ir tyrimų galimybės. Lietuvos statistikos darbai, 53 t., Nr. 1, 5-14 p. ISSN: 1392-642X. Referuojanti duomenų bazė: EBSCOhost; Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus; DOAJ.

3) Stumbrys, D., Jasilionis, D., Ambrozaitienė, D., Stankūnienė, V. (2014). Demografiniai praradimai susiję su alkoholio vartojimu: Lietuvos respublikos 2011 m. Visuotinio gyventojų ir būstų surašymo ir mirtingumo duomenų jungimo tyrimas. Lietuvos statistikos darbai, 53 t., Nr. 1, 15-23 p. ISSN: 1392-642X. Referuojanti duomenų bazė: EBSCOhost; Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus; DOAJ. 

4) Vincerževskienė, I., Smailytė, G., Jasilionis, D. (2014). Mirtingumo nuo vėžio netolygumai Lietuvoje 2002–2005 ir 2006–2009 metais. Visuomenės Sveikata, 3 t., Nr. 36, 23-30 p. ISSN: 1392-2696. Referuojanti duomenų bazė: Index Copernicus.

5) Stumbrys, D. (2014). Didelis priešlaikinis Lietuvos vyrų mirtingumas. Kaita ir priežastys. Socialinė Teorija, Empirija, Politika ir Praktika (STEPP), Nr. 8, 79-88 p.

6) Maslauskaitė, A. (2014). Nesantuokinio gimstamumo raida ir socio-erdvinė diferenciacija. Lietuvos socialinė raida, Nr. 3. Vilnius: LSTC. ISSN: 2029-963X.

7) Stumbrys, D. (2014). Lietuvos vyrų savižudybių žemėlapis. Lietuvos socialinė raida, Nr. 3. Vilnius: LSTC. ISSN: 2029-963X.

8) Maslauskaitė, A., Jasilionis, D. (2015). Vyrų išsilavinimas ir pirmos santuokos kūrimas: ar universitetas suteikia pranašumų? Kultūra ir visuomenė, spaudoje.

9) Stumbrys, D., Jasilionis, D. (2015). Išsilavinimas kaip darbingo amžiaus vyrų mirtingumo diferenciacijos veiksnys Lietuvoje. Kultūra ir visuomenė, spaudoje.

MOKSLO POPULIARINIMO STRAIPSNIAI

  1. Stankūnienė, V. Ar šį šimtmetį palydėsime dar turėdami 2 milijonus? Demografija visiems 2014, Nr. 1. VDU, 9-11 p.
  2. Jasilionis, D., Stankūnienė, V., Jasilionienė, A. Kas Lietuvoje susilaukia daugiausia vaikų? Gimstamumo skirtumai pagal tautybę. Demografija visiems 2014, Nr. 1. VDU, 11-12 p.
  3. Maslauskaitė, A. Nesantuokinis gimstamumas Lietuvoje: lyginamoji laiko perspektyva. Demografija visiems 2014, Nr. 1. VDU, 12-13 p.
  4. Jasilionis, D., Stankūnienė, V. Lietuvos gyventojų mirtingumo skirtumai pagal tautybę. Nauji metodai – patikimesni rezultatai. Demografija visiems 2014, Nr. 1. VDU, 18 p.
  5. Vincerževskienė, I., Smailytė, G., Jasilionis, D. Mirtingumo nuo vėžio skirtumai pagal išsilavinimą Lietuvoje 2006–2009 m.  Demografija visiems 2014, Nr. 1. VDU, 19-20 p.